1 ապրիլ, 2016 15:12

Հայաստանի հատվող անտառները

Հայաստանում ապօրինի ծառահատումները առաջնային խնդիր են։ 2015թ․ արձանագրված ապօրինի հատումները գրեթե կրկնակի գերազանցում են նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Իսկ անտառների վերականգմանն ուղղված աշխատանքները՝ ցանքսի և տնկման կազմակերպումը, գրեթե 6 անգամ նվազել են 2009թ․ համեմատ։

forests