13 ապրիլ, 2016 11:45

Որտե՞ղ ենք մենք ապահով զգում

Հայաստանում մարդիկ իրենց առավել ապահով զգում են եկեղեցում, կրթօջախներում, փողոցում՝ ցերեկային ժամերին: Իսկ անվտանգության առումով հարցվածներն իրենց ամենից քիչ ապահով զգում են հասարակական և կամ քաղաքական միջոցառումների ժամանակ, մարդաշատ վայրերում: