2 հունիս, 2016 11:44

Համայնքներին մոտեցնելով էկոզբոսաշրջությանը

«Ջերմուկ զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահ Վազգեն Սարգսյանը պատմում է հունիսի 4-5-ին Վայոց ձորի Գոմք համայնքում կայանալիք Էկոտուրիզմի փառատոնի մասին: