25 հունիս, 2016 09:25

Մշակույթի և աստղագիտության հանդիպման կետում

Հունիսի 20-ից 23-ը Բյուրականում անցկացվեց մշակութային աստղագիտությանը նվիրված երիտասրադական առաջին գիտաժողովը։ Այն նվիրված էր աստղագիտական երևույթների արտացոլմանը հայ ժողովրդի մշակույթի զանազան ոլորտներում: