1 օգոստոս, 2016 14:00

Ինչ ենք մտածում հասարակական կազմակերպությունների մասին

Հայաստանում գրանցված է 4487 հասարակական կազմակերպություն: Դրանցից շատերը թղթի վրա են: Շատերն էլ ակտիվ գործունեություն են վարում: Ի՞նչ ենք մտածում մենք ՀԿ-ների մասին: