4 օգոստոս, 2016 14:50

Գարեջրով փոխարինենք խմելու ջուրը

Ազատամարտիկների 76 շենքի բնակիչ Գրիգոր Կիրակոսյանը փորձում է կանխել իրենց շենքի ջրամատակարար պոմպի վրա գարեջրատան կառուցման գործընթածը: Բնակիչները համոզված են, որ կզրվեն ջրից, իսկ դրա փոխարեն կստանան անքուն գիշերներ, քանի որ գարեջրատունը կառուցվելու է շենքին շատ մոտ: