8 օգոստոս, 2016 14:41

Ինչն է կարևորում գործատուն աշխատանքի ընդունելիս

Հայաստանում գործատուներն  աշխատանքի ընդունելիս հավասարապես կարևորում են ինչպես գործնական հմտությունները` 25%, տեսական գիտելիքները 24%, այնպես էլ աշխատանքային փորձը` 20%: Գործատուների 41%-ը կարևորում է, թե որ ԲՈՒՀ-ն են ավարտել ապագա աշխատակիցները։