12 նոյեմբեր, 2016 10:10

Ժողովրդի գրպանը ծակ է

Ժողովուրդը խոսում է աղքատության աճի, Արցախի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի, ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների և զոհված ու հաշմված զինծառայողների հատուցման հիմնադրամ ստեղծելու մասին։