19 դեկտեմբեր, 2016 19:39

Ուսումը Հայաստանից դուրս․ ցանկություններ ու խնդիրներ

Հայաստանից ուսանողների միայն 5%-ն է դրսում սովորել։ Հայաստանցի ուսանողը արտերկրում սովորելու ընթացքում որպես ամենամեծ խոչընդոտ նշել է Հայաստանում ստացած կրթության ցածր որակը։