12 հոկտեմբեր, 2017 11:39

Մարող թերթեր ու ամսագրեր․ ինչպե՞ս ենք տեղեկություն ստանում

Հայաստանում ԶԼՄ-ների ազդեցությունն ամենաբարձրն է քաղաքաբնակ, բարձրագույն կրթություն ունեցող և ամենաբարձր բարեկեցություն ունեցող հարցվողների շրջանում՝ ըստ ԱՎԾ-ի «Ժողովրդագրության և առողջության հարցեր 2016» հետազոտության: