16 նոյեմբեր, 2017 14:16

Աղքատության նպաստ․ ովքեր և որտեղ

Ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի 2016 հետզոտությունը» ներկայացնում է թվեր, թե ինչ խմբեր են Հայաստանում օգտվում աղքատության նպաստից։