16 սեպտեմբեր, 2018 17:21

Հայաստան․ ծնելիությունը նվազո՞ւմ է

Հայաստանում ծնելիության գործակիցը կազմում է 1.7 երեխա մեկ կնոջ հաշվով, ինչը ցածր է բնակչության բնական վերարտադրողականություն ապահովող մեկ կնոջ հաշվով` 2.1 երեխա ցուցանիշով: Ծնելիությունը վերջին 30 տարիների ընթացքում մոտ կես երեխայի չափով նվազել է: Ծնելիության ամենացածր գործակիցները գրանցվել են Արագածոտնում և Գեղարքունիքում, ամենաբարձրը՝ Տավուշում: