18 դեկտեմբեր, 2018 12:33

Մեծերը, փոքրերն ու գերփոքրերն ու Հայաստանի ՀՆԱ-ն

Հայաստանում փոքր և գերփոքր ընկերությունների համախառն ավելացված արժեքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 18% է, ինչը մի փոքր գերազանցում է խոշոր ընկերություններից գոյացած 17%-ը: