23 December, 2018 16:27

Straight to Taperakan/ Tushpa Wine Cellars| Թիմը գնում է Տափերական | Տուշպա գինիների արտադրամաս

In Taperakan, two brothers produce red and white wine. The Tushpa Wine Cellar is a family business in the Ararat region. Karlen and Abraham continue, with their father, to produce Armenian wines. Timothy Straight went to visit their facility and taste some Armenian wines.


Տափերականում երկու եղբայր կարմիր եւ սպիտակ գինի են արտադրում: Տուշպա գինիների արտադրամասը Արարատի մարզում գտնվող ընտանեկան բիզնես է: Կառլենն ու Աբրահամն իրենց հոր հետ շարունակում են արտադրել հայկական գինիներ: Թիմ Սթրեյթը այցելում է նրանց գինեգործարան եւ համտեսում հայկական գինիներ: