18 core.base.month.02, 2019 13:18

Հովհաննես Թումանյան. «Դեցիմ Լաբերիոս»

Գրող, Հայաստանի PEN կենտրոնի նախագահ Արմեն (Օհանյան) Հայաստանցին ընթերցում է Հովհաննես Թումանյանի «Դեցիմ Լաբերիոսը»։

Շնորհակալություն «Զանգակ» գրատանը։

#Թումանյան150