27 core.base.month.04, 2019 14:03

Ժողովուրդը հեղափոխությունն է հիշում

Ժողովուրդը խոսում է Թավշյա հեղափոխության մեկ տարվա, Քաղաքացու օրը նշելու և Միհրան Պողոսյանի ձերբակալության մասին։