29 core.base.month.06, 2019 13:44

Ժողովուրդը դեժավյուի մեջ է

Ժողովուրդը խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանի երրորդ կալանավորման, Վրաստանի իրադարձությունների և ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության քվեարկության մասին։