3 հուլիս, 2019 16:03

Կարդալով մեծերին․ Վահան Թեքեյան

Սեւան Տէյիրմէնճեանը կարդում է Վահան Թեքեյանի «Քեզմե ոչինչ»-ը և «Իմ վերջին սերս»-ը։