21 December, 2019 21:30

Discovering Environmental Sustainability Projects in Vanadzor / Նոր այց «Բու» այլընտրանքային տուն

In a new episode of Straight to the Village, Tim revisits the Boo Alternative House in the outskirts of Vanadzor in northern Armenia. The building has been turned into an alternative multipurpose hub and community space. Two years have passed since Tim’s first visit. What has changed? Did the project grow? What is still needed to make the eco friendly and sustainable house a success?

To support Boo Alternative House, follow the link:

Global Giving

«Թիմը գնում է գյուղ» հաղորդման այս նոր դրվագում Թիմ Սթրեյթը վերստին այցելում է Վանաձորի ծայրամասում գտնվող «Բու» այլընտրանքային տուն: Կառույցը վերածվել է այլընտրանքային բազմաբնույթ հանգույցի և համայնքային տարածքի: Երկու տարի է անցել Թիմի առաջին այցից ի վեր: Ի՞նչ է փոխվել: Արդյոք նախագիծն ընդլայնվե՞լ է, ի՞նչ է դեռ անհրաժեշտ, որ էկոլոգիական այս կայուն տունը բարգավաճի:

«Բու» այլընտրանքային տանը աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով անցեք հետևյալ հղմամբ՝

Global Giving

#ԹիմըԳնումէԳյուղ #StraighttotheVillage