Երևանը փոխում է վերելակները, վերելակները՝ մարդկանց կյանքը

Երևանի քաղաքապետարանը սկսել է խոստացված՝ 500 վերելակների փոխարինման աշխատանքները։ 30-40-ամյա վերելակները փոխարինվում են նորերով, որոնք ավելի դյուրին են դարձնելու նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժը։