Հայաստանը՝ ապաստան տրամադրող երկիր | Armenia – A Country Providing Asylum

Հայաստանը, հիմնվելով համընդհանուր ճանաչում ստացած՝ մարդու իրավունքների, միջազգայնորեն ընդունված նորմերի և ազգային օրենսդրության վրա, ապաստան (պաշտպանություն) է տրամադրում բոլոր այն օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց, որոնք հետապնդումների պատճառով ստիպված են եղել լքել իրենց երկիրը: 

Այդ հետապնդումները կարող են լուրջ սպառնալիք լինել նշված անձանց կյանքի և ազատությունների համար։  

Based on universally recognized human rights, internationally accepted norms and national legislation, Armenia provides asylum (protection) to all foreign citizens and stateless persons who have been forced to leave their countries due to persecution. Those persecutions can pose a serious threat to the lives and freedoms of these individuals.