ՀՀ-ի մէջ բնակութիւն հաստատելու 3 ձեւերը․ ինչ պէտք է գիտնալ | Three types of residence in the Republic of Armenia: What should we know?

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ գոյութիւն ունի բնակութիւն հաստատելու երեք ձեւ՝ կացութեան իրաւունք, փախստականի կարգավիճակ եւ քաղաքացիութիւն։ Անոնց մասին աւելի մանրամասն՝ տեսանիւթի մէջ։

There are three types of residence in the Republic of Armenia: residence status, refugee status and citizenship. More details are presented in the video.