Սովորելով լինել անվտանգ համացանցում | A Look Into the Challenges of a Safer Internet in Armenia

Համաշխարհային բնակչության կեսից ավելիի համար համացանցը դարձել է առօրյայի անբաժան մաս։ Եվ Հայաստանը բացառություն չէ: Համացանցի օգտատերերի մի մասը անչափահասներ են, որոնք չեն պատկերացնում կամ հասկանում ինտերնետի օգտագործման հետ կապված ռիսկերը:

For more than half of the world population, Internet has become a part of everyday life. And Armenia is no exception. Part of those users are minors who do not imagine or understand the risks involved with using Internet.