Թիմը գնում է գյուղ. այսօր` Շատին | Today to Shatin

Թիմը այցելում է Վայոց Ձորի Շատին գյուղ՝ Հայաստանում վայրի այծերի միակ դիտակետը, որը չափազանց հանրահայտ է զբոսաշրջիկների շրջանում: Այն կառուցվել է Նորվեգիայի և Հայաստանի կառավարությունների, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF), Սաֆարի կազմակերպությունների աջակցությամբ:

Straight to the villages
Tim visits the only mountain goat observation point in Armenian in the Shatin village in Vayoc Dzor. The observation point was constructed with the help of the Norwegian and Armenian governments, the World Wildlife Fund and Safari organizations.