Թիմը գնում է Էջմիածին | Straight to Etchmiadzin

Այս շաբաթ Թիմը ճամփորդում է Երևանից ոչ այնքան հեռու՝ Էջմիածին: Պարսկաստանից Գալուստը 12  տարի առաջ տեղափոխվել է Հայաստան, բնակություն հաստատել Էջմիածնում և այս տարի նշենիների առաջին բերքը հավաքել:

For this week’s “Straight to the Village”, Tim travels not very far from Yerevan to meet with a farmer who has planted almond trees. It is now 12 years since the farmer resettled in Armenia from Iran, bringing almond trees with him. This is the first year the trees have yielded a harvest.