LIVE. Աղքատության զեկույցի ներկայացումը

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացնում է «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2015 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները» զեկույցը։