LIVE. Վճռաբեկի նիստ՝ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով

Վճռաբեկ դատարանը դռնփակ քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիության հարցը։ Նիստին ներկա է նաև Քոչարյանը։