Ազգային ժողովի նիստը, հունիսի 21

Հունիսի 21-ին Ազգային ժողովը գումարել է արտահերթ նիստ։