LIVE. The Rights of Persons with Disabilities / Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների քննարկում

Ministry of Labor and Social Affairs of Armenia and Ministry for Foreign Affairs of Finland have organized a seminar on the Rights of Persons with Disabilities in Yerevan.

Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Երևանում կազմակերպել են սեմինար-քննարկում նվիրված հաշմանադամություն ունեցող անձանց խնդիրներին ու իրավունքներին։