LIVE. Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը

Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը՝ կորոնավիրուսի սսոցիալ-տնտեսական հետևանքների հաղթահարման վերաբերյալ։