LIVE. Ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը Հայաստանում

Ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը Հայաստանում. Տեսաքննարկում «Հոդված 3»-ի նախաձեռնությամբ։