Մշակույթը բոլորի համար չէ՞

Ֆիզիկական սահմանափակ հնարավորություններով մարդիկ չեն կարողանում հաճախել մշակութային օջախներ անհրաժեշտ հարմարությունների բացակայության պատճառով:

Մեկնաբանել