Թիմը գնում է գյուղ. այսօր` Վարդենիս | Today to Vardenis

«Աստղավարդ» ՀԿ-ն աշխատում է Վարդենիսի և տարածաշրջանի հաշմանդամ երեխաների հետ, սակայն հոկտեմբերից ապրիլ՝ ջեռուցման բացակայության պատճառով, սահմանափակ ծրագրեր է իրականացնում:

Straight to the villages
Astghavart NGO works with disabled children in Vardenis and the nearby region. However, between October and April the NGO can only implement limited programs because of severe heating issues.