Ի՞նչ կապ կա եկամտիդ ու ընկերներիդ միջև

Այն հայաստանցիները, որոնք եկամուտը շատ չեն կարևորում, ավելի շատ մոտ ընկերներ ունեն: