Փախստականների ինտեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ կառավարության կողմից 2016 թվականին մշակվել է Հայաստանում իմիգրանտների տարբեր խմբերի ինտեգրման խնդիրների լուծման նպատակ հետապնդող հայեցակարգ, որով սահմանվել են ՀՀ-ում իմիգրանտների թիրախ խմբերը և նրանց ինտեգրման հետ կապված խնդիրները։