Մարդկային կապիտալը աշխարհում, Հայաստանում՝ թվերով

Մինչ կորոնավիրուսը աշխարհում երեխան միջինը կարող էր հասնել իր ներուժի արտադրողականության 56%-ին միայն՝ համաձայն Համաշխարհային բանկի 2020 թ. Մարդկային կապիտալի ցուցիչի։ Օրինակ՝ ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում երեխաները կարող են հասնել իրենց ներուժի միայն 37%-ին։ Իսկ բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում ծնված երեխան հասնում է իր ներուժի 70%-ին։ Որքա՞ն է Հայաստանի ցուցիչն ու որքան է կորոնավիրուսն ազդել այդ ցուցիչի վրա։