ԲՆ-ն կազմակերպում է հասարակական լսումներ

Բնապահպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ լսումները վերաբերելու են Արտաշատ-Երևանյան խճուղի հասցեում նախատեսվող պոլիվինիլացետատային և ջրաէմուլսիոն ներկերի արտադրության աշխատանքային նախագծին:

Նախագծային փաստաթղթերին ծանոթանալու համար կարելի է դիմել` «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ /ք. Երևան, Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68,Արտաշատի քաղաքապետարան հեռ.023-52-11-10, 094-80-33-00/: