Պատկերապատված Երևան

Ապրիլի 20-22-ը Երևանում կկայանա Պատկերապատման երրորդ փառատոնը: