Ջարդի ձորը

1920թ. նոյեմբերին Ջարդի կամ Հերհերի ձորում իրականացվել են Ալեքսանդրապոլի գավառի խաղաղ բնակչության կոտորածներ: