Ընտրելու իրավունքից զրկված ՀՀ քաղաքացին

ՀՀ քաղաքացի, «Պետական կարիքների զոհեր» կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանն ընգրկված չէ ընտրողների ցուցակում: Նա պայքարում է Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված ընտրության իրավունքը վերականգնելու համար: