Եղանակը մայիսին

Արարատի և Արմավիրի մարզեր, Արագածոտնի նախալեռներ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 18..190C, որը 10C բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնoրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև 10…140C, առանձին օրեր ջերմաստիճանի բարձրացում` ցերեկը մինչև 30….330C (դիտված բազմամյա միջին բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը` 4…60C, առավելագույնը՝ 29…300C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման` 35-50 մմ):

Շիրակի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզեր, Արագածոտնի մարզի լեռնային շրջաններ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 9..120C, որը 10C բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնoրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև 0…+50C, առանձին օրեր ջերմաստիճանի բարձրացում` ցերեկը մինչև 21….240C (դիտված բազմամյա միջին բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը` -1…+20C, առավելագույնը՝ 19…240C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման` 75-100 մմ):

Լոռու մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 12..140C, որը 10C բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնoրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև +2…+70C, առանձին օրեր ջերմաստիճանի բարձրացում` ցերեկը մինչև 23….250C (դիտված բազմամյա միջին բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը` 0…-20C, առավելագույնը՝ 23…260C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման` 95-130 մմ):

Տավուշի մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 13..160C, որը 10C բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնoրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև +3…80C, առանձին օրեր ջերմաստիճանի բարձրացում` ցերեկը մինչև 26….280C (դիտված բազմամյա միջին բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը 2…50C, առավելագույնը՝ 25…260C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման` 97-107 մմ):

Վայոց Ձորի մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է հովտային շրջաններում 18…190C, լեռնային շրջաններում` 10…120C, որը 10C բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնօրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը հովտային շրջաններում մինչև 4…80C, լեռնային շրջաններում՝ 0…+50C, առանձին օրեր ջերմաստիճանի բարձրացում՝ ցերեկը հովտային շրջաններում 30…320C, լեռնային շրջաններում՝ 20…220C (դիտված բազմամյա միջին բացարձակ նվազագույնը հովտային շրջաններում՝ 3…40C, լեռնային շրջաններում՝ -1…-20C, առավելագույնը հովտային շրջաններում` 28…300C, լեռնային շրջաններում՝ 18…190C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման հովտային շրջաններում` 45-60 մմ, լեռնային շրջաններում՝ 95 մմ):

Սյունիքի մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է հովտային շրջաններում 17…200C, լեռնային շրջաններում` 11…120C, որը 10C բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնօրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը հովտային շրջաններում մինչև 10…130C, լեռնային շրջաններում՝ +2…+70C, առանձին օրեր ջերմաստիճանի բարձրացում՝ ցերեկը հովտային շրջաններում 31…350C, լեռնային շրջաններում՝ 21…230C (դիտված բազմամյա միջին բացարձակ նվազագույնը հովտային շրջաններում՝ 4…70C, լեռնային շրջաններում՝ -1…+10C, առավելագույնը հովտային շրջաններում` 29…330C, լեռնային շրջաններում՝ 24…260C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է նորմային մոտ (նորման հովտային շրջաններում` 49-96 մմ, լեռնային շրջաններում՝ 69-112 մմ) :

Երևան

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 18..190C, որը 10C բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնoրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում՝ գիշերը մինչև 10…120C, առանձին օրեր ջերմաստիճանի բարձրացում` ցերեկը մինչև 30…320C (դիտված բազմամյա միջին բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը` 4…60C, առավելագույնը՝ 29…300C): Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման` 45-60 մմ):

Լուսանկարում Խաչատուր Եսայանի «Մայիս»-ն է: