Հաշմանդամ ընտրողների խնդիրները

Պատգամավորության թեկնածու Արման Մուշեղյանը քվեարկում է, պատմում հաշմանդամների ընտրություններին մասնակցել/չմասնակցելու մասին: