Ժողովուրդը զարմանում է

Ժողովուրդը խոսում է անցած շաբաթվա քաղաքական և հասարակական անցուդարձի մասին: