Քանդում են Փակ շուկայի տանիքը

Համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության՝ Փակ շուկայում վերանորոգում իրականացնող կազմակերպությունն իրավունք չունի փոխել շենքի արտաքին տեսքը: Թույլտվություն էր տրվել միայն ներքին հարդարանքի և ավտոկայանատեղի կառուցելու աշխատանքների համար: Կազմակերպությունն ավելի վաղ շենքի տանիքը վնասելու համար տուգանվել էր 200 հազ. դրամով: