Ազգային գրադարանի ֆոնդը՝ թվայնացման ճանապարհի կեսին

Գրադարանային փաստաթղթերի երկարաժամկետ պահպանություն և թվային պատճեններով սպասարկման կազմակերպում․ այս երկու խնդիրն է դրված Հայաստանի ազգային գրադարանի ֆոնդի թվայնացման աշխատանքների հիմքում։ Հայաստանի ազգային գրադարանի թվայնացված զանգվածը՝ ավելի քան ինը միլիոն էջ գիրք և մամուլ, տեղադրված է «Հայ գիրք» շտեմարանում, որն ունի չորս ենթաշտեմարան։ Թվայնացման ենթակա ֆոնդի կեսից ավելին դեռ պետք է արվի։