Ջրաշենի հողամասը ապօրինի աճուրդով վաճառվել է համայնքապետի որդուն և հանձնվել վարձակալության

Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի ղեկավարը ձևական աճուրդով 76 590 դրամով համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասը օտարել է իր որդուն։ Դրանից հետո վերջինս ամսական 100 000 դրամ վարձա­վճարով նույն հողա­մասը վարձակալության է հանձնել բջջային օպերատոր ընկերությանը։ 2006-2021 թթ-ի ընթացքում համայնքապետի որդին ստացել է ավելի քան 17 մլն դրամ վարձավճարի տեսքով շա­հույթ, ինչի հետևանքով համայնքը զրկվել է նշված չափով եկամուտ ստանալու հնարա­վորութ­յունից։ Նման հաղորդագրություն է տարածել Գլխավոր դատախազությունը, որն ամբողջությամբ ներկայացնում ենք ստորև․

«Համայնքապետը, ի պաշտոնե տեղեկացված լինելով համայնքա­յին սեփա­կա­նութ­յուն հանդիսացող հողամասի տարածքում հեռահաղոր­դակ­ցության օպերա­տո­րի կողմից ալեհավաք կայան տեղադրելու, շահագործելու մտադրության մասին, համայն­քա­յին սեփականություն հանդիսացող հողամասի օգտագործման հաշվին իր ընտանիքի համար լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու շահադիտական դրդումներից ելնելով, հողամասն աճուրդով վաճառելու մասին որևէ հայտարարություն չտեղադրելով, սակայն կադաստրային գործին կցելով «Հայաստանի Հանրապետություն» թերթը՝ իբրև թե համապատասխան հայտարարութ­յունն այնտեղ հրապարակվել է, կազմակերպել է հրապարակային սակարկություններ՝ խախտելով հրապարա­կա­յին սակարկու­թյուն­ների մասին օրենսդրության այն պահանջը, ըստ որի սակար­կություններին չեն կարող մասնակցել աճուրդավարի հետ փոխկապակցված անձինք։

Այդ կերպ համայնքի ղեկավարը անցկացրել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասն օտարելու վերաբերյալ ձևական աճուրդ, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել իր որդին, և 2006թ․ հոկտեմբերի 2-ին Ջրաշեն գյուղական համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 0,1 հա մակերեսով հողամասը աճուրդային կարգով 76 590 ՀՀ դրամով օտարել է նրան։ Նույն թվականի հոկտեմբերի 7-ին վերջինիս հետ կնքվել է հողամասի առուվաճառքի պայմանագիր, որով հիշյալ հողամասը սեփականության իրավունքով հատկացրել է որդուն։ Դրանից հետո վերջինս ամսեկան 100 000 ՀՀ դրամ վարձա­վճարով նույն հողա­մասը վարձակալության է հանձնել բջջային օպերատոր ընկերությանը և մինչև 2021 թվականի հունի­սի 30-ն ընկած ժա­մա­նա­կահատվածի համար հիշյալ կազմակեր­պութ­յունից ստացել առանձնապես խոշոր չափերով՝ ընդհանուր 17 259 996 ՀՀ դրամ վարձավճարի տեսքով շա­հույթ, ինչի հետևանքով համայնքը զրկվել է նշված չափով եկամուտ ստանալու հնարա­վորութ­յունից։

Ելնելով նույն շահադիտական դրդումներից՝ Վ․ Ու․-ն հետագայում որևէ միջոց չի ձեռնարկել նշված հողամասի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու կամ հողամասի ոչ նպատակային օգտագործումը դա­դա­րեցնելու և հողային օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։

Նշված քրեական գործով համայնքին պատճառված վնասը վերականգնելու համար նախաքննական մարմնի կողմից որոշում է կայացվել թվով 5 հողամասերի վրա կալանք դնելու մասին, համապատասխան գրություններ են հասցեագրվել վերոնշյալ հողամասի վրա ալեհավաքներ տեղակայելու համար վարձակալության պայմանագրեր կնքած կազմակերպություններին՝ մինչև քրեական գործի վերջնական ընթացքի լուծելը վարձակալության գումարների վճարումը կասեցնելու համար։

Քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ 2021թ․ օգոստոսի 18-ին դատախազի կողմից որոշում է կայացվել մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու մասին և այն քրեական գործի հետ ուղարկվել է Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան՝ ըստ էության քննության առնելու համար»,- նշված է հաղորդագրության մեջ։