Առցանց կրթության դրական և բացասական երեք կողմը

Հայաստանը վերսկսում է առկա կրթությունը համավարակի պայմաններում։ Վարակի ռիսկերը կառավարելու համար Կրթության և Առողջապահության նախարարությունները մշակվել են կարգավորումներ, որի այլընտրանքը առցանց կրթությունն է։ Հանրության կարծիքը տարբեր է ինչպես պատվաստման, այնպես էլ առցանց կրթության մասով։ Ամփոփենք նախորդ տարվա փորձը։

Մեկնաբանել