Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցը՝ հուշարձանների ցանկից հանված, անորոշ ճակատագրով

Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցի վթարային շենքը, որ հանվել է հուշարձանների ցանկից, 2015-ին նվիրատվության կարգով, իսկ նույն վայրում գտնվող հողամասը ուղղակի վաճառքի կարգով օտարվել են «Մեդիատոն» կազմակերպությանը։ Շենքի ճակատագիրն այժմ անորոշ է։

Մեկնաբանել