Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Միաբանութենէն 12 Անդամեր Հակականոնական Կը Նկատեն Պատրարքարանի Տարածք Մը 99 Տարիներով Վարձու Տալու Քայլը

Չորեքշաբթի, 27 Հոկտեմբերին, Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան 12 անդամներ բաց նամակ մը հրապարակեցին՝ քննադատելով պանդոկի մը կառուցման համար պատրիարքութեան տարածք մը 99 տարիով վարձու տալու քայլը։ Ստորեւ կու տանք նամակը՝ ամբողջութեամբ.

«Այսու գրով Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց ներքոստորագրեալ միաբաններս կը յայտնենք մեր անհամաձայնութիւնը «Կովերու պարտէզ»ի տարածքին վրայ «եօթ աստղանի» հիւրանոց կառուցելու համաձայնագրի առնչութեամբ, որ ստորագրուած է 8 Յուլիս 2021ին, Երուսաղէմի հայ պատրիարք Նուրհան արք. Մանուկեանի, Սուրբ աթոռոյ լուսարարապետ Սեւան արք. Ղարիպեանի եւ կալուածոց տեսուչ Պարետ Ծ. վրդ. Երէցեանի կողմէ:

«Կովերու պարտէզ»ի համաձայնագիրը ստորագրուած է առանց Տնօրէն եւ Միաբանական ժողովներու քննարկման եւ վաւերացման, որը հակականոնական է, քանի որ այդպիսով անտեսուած է «Կանոն Միաբանական ուխտի» Յօդ. 67ը, որը Տնօրէն ժողովի իրաւասութեան ներքոյ կը դնէ կալուածներու տնօրինութեան հետ կապուած որեւէ որոշում, ինչպէս նաեւ անտեսուած է 2002, 2006 եւ 2015 թուականներուն Միաբանական Ընդհանուր ժողովի կողմէ երիցս քուէարկութեամբ վաւերացուած եւ կանոն դարձած՝ «…մէկէն մինչեւ քսանհինգ տարի ժամանակաշրջան ընդգրկող որեւէ համաձայնագիր կը վաւերացուի Տնօրէն ժողովի կողմէ, իսկ քսանհինգէն առաւելագոյնը քառասունինը տարիներու ժամանակաշրջան ընդգրկող համաձայնագրերը, Տնօրէն ժողովը պարտի ներկայացնել Միաբանական Ընդհանուր ժողովին՝ վաւերացման համար» որոշումը:

«Աւելին՝ ըստ 2015ին երիցս քուէարկութեամբ հաստատուած կանոնի «…մէկէն մինչեւ քսանհինգ տարի ժամանակաշրջան ընդգրկող համաձայնագրերը պիտի ստորագրուին նուազագույնը երեք անձերու կողմէ՝ պատրիարք սրբազան հօր (Ս. Աթոռը թափուր ըլլալու պարագային, տեղապահի կամ պատրիարքական փոխանորդի), լուսարարապետի, Տնօրէն ժողովի ատենապետի եւ Կալուածոց տեսչի կողմէ, իսկ քսանհինգէն առաւելագոյնը քառասունինը տարիներունը՝ նուազագոյնը երեք անձերու կողմէ՝ պատրիարք սրբազան հօր (Ս. Աթոռը թափուր ըլլալու պարագային, տեղապահի կամ պատրիարքական փոխանորդի), լուսարարապետի, Միաբանական ժողովի ատենապետի եւ Տնօրէն ժողովի ատենապետի կողմէ: Ասոնցմէ պատրիարք սրբազան հօր (կամ տեղապահի), Միաբանական Ընդհանուր ժողովի ատենապետի ստորագրութիւնները պարտաւորիչ են»:

«Կովերու պարտէզ»ի համաձայնագիրը պատրիարք եւ լուսարարապետ սրբազան հայրերէն զատ ստորագրած է նաեւ կալուածոց տեսուչը, որը հակառակ է վերը բերուած կանոնին. Կալուածոց տեսուչը երբեք իրաւունք չունի ստորագրելու 26-49 տարուայ որեւէ համաձայնագիր, առաւել եւս 99 տարուայ համաձայնագիր:

«Վերոյիշեալ համաձայնագիրը ստորագրելէ ետք, կալուածոց տեսուչ Պարետ Ծ. վրդ. Երէցեան, առանց պատրիարք սրբազան հօր գիտութեան քանի մը յայատարարութիւններ հրապարակեց պատրիարքութեանս «Ֆէյսպուք»եան էջին վրայ, որոնց մէջ կը պնդէ, որ՝ թէ՛ Տնօրէն ժողովը եւ թէ՛ Միաբանական Ընդհանուր ժողովը տուած են իրենց համաձայնութիւնը եւ օրհնութիւնը:

«Այսու գրով կը յայտնենք, թէ այդ յայտարարութիւնները իրականութեան հետ որեւէ աղերս չունին: Ո՛չ Տնօրէն եւ ո՛չ ալ Միաբանական ժողովները լուր ունեցած են այս գործարքէն: Սուրբ աթոռոյս երկու գերագոյն մարմինները՝ Տնօրէն եւ Միաբանական ժողովները չեն քննարկած եւ ոչ ալ իրենց համաձայնութիւնն ու օրհնութիւնը տուած են վերոնշեալ համաձայնագրի ստորագրման համար:

«Վանքին, պատրիարքարանին եւ Ժառանգաւորաց վարաժարանին ու Ընծայարանին կից հիւրանոցի կառուցումը պիտի մեծ անյարմարութիւններ ստեղծէ եւ խաթարէ պատրիարքութեան եւ հոգեւոր կրթօջախի բնականոն կեանքը, գործունէութիւնն ու անդորրը՝ մեծապէս վտանգելով ապագայ մեր առաքելութեան իրականացումը:

«Ամփոփելով, կ՛ուզենք յատուկ ընդգծել, որ Երուսաղէմի Սուրբ Աթոռը համահայկական արժէք է եւ այն բոլոր դարերու ընթացքին եղած է համայն հայութեան ուշադրութեան եւ հոգածութեան ներքոյ: Անոր գոյութեան եւ պահպանման մէջ ներդրում ունեն ինչպէս Սուրբ աթոռի անձնազոհ միաբաները՝ իրենց նուիրեալ ծառայութեամբ, այնպէս ալ ողջ հայ ժողովուրդը՝ իր բարոյական եւ նիւթական աջակցութեամբ: Հետեւաբար, այս սրբազան ժառանգութեան հետ պէտք է վարուիլ խիստ զգուշօրէն եւ բարձր պատասխանատուութեամբ՝ միշտ պահելով Սուրբ աթոռոյս կանոնադրութիւնը, որպէսզի չվտանգուի անոր դարաւոր երթը եւ յաջորդ սերունդներուն ժառանգելը»: