Քո գրպանից՝ 834 000 դոլար վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի գրպանին

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Բագրատ Բադալյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունը շարունակում է հաղթել պետական գնումներում։ Ընկերության հետ պայմանագրերը կնքվում են առանց մրցույթի։